#งิ้ว #อุปรากรจีน #งิ้วแต้จิ๋ว #งิ้วไทย #中国戏曲 #潮剧 #Teochewopera #Chineseopera 12.ชนบท ซิงซัวแจ้โต่ว

งิ้ว #อุปรากรจีน #งิ้วแต้จิ๋ว #งิ้วไทย #中国戏曲 #潮剧 #Teochewopera #Chineseopera 12.ขอขอบพระคุณญาติที่เตี่ยเอี๊ย และ ชนบท …

source

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>